Bestuur

Mr. Laetitia Griffith
Mr Oscar Hammerstein, (Voorzitter) (Ondernemer)
Rob Oomens, (Penningmeester) (Bankier ING)
Bart Schuil, (Ondernemer)
Jan Meulendijks, (Secretaris) (Ondernemer)

medium_03

ANBI

Het Staetshuys Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Giften zijn aftrekbaar en welkom op rekening NL89 INGB 0675 4960 39 ten name van Stichting
Staetshuys Fonds Amsterdam Read More

Lees meer