"Het Staetshuys Fonds ondersteunt financieel jong klassiek geschoold muziektalent."

Doel

De Stichting ondersteunt organisaties die zich bezig houden met de klassieke zangkunst en financiert, getalenteerde, klassiek geschoolde  zangers en incidenteel andere jonge getalenteerde klassiek geschoolde musici die aan het einde van hun conservatoriumtijd zijn  en het begin van hun carrière staan.

Voor wie

Zangers die hun masteropleiding hebben voltooid en in het jaar van aanvrage nog geen 30 zijn kunnen een verzoek om financiele ondersteuning indienen met omschrijving, verantwoording en begroting.

Voorwaarden

Minimale scholing masteropleiding aan een in Nederland gevestigd conservatorium. Incidenteel kan in het masterjaar nog  voor het afstuderen  een aanvrage worden gedaan.

Multi Media Bar

Previous
Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een...