Voorwaarden

Minimale scholing masteropleiding aan een in Nederland gevestigd conservatorium. Incidenteel kan in het masterjaar nogĀ  voor het afstuderenĀ  een aanvrage worden gedaan.


Het advies van de commissie en de daaruit voortvloeiende beslissing van het bestuur zijn bindend en daartegen kan geen bezwar worden gemaakt.
Aanvragen die na 1 april binnenkomen kunnen niet in dat jaar in behandeling worden genomen.
Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en voorzien van een pasfoto.
Gegevens dienen naar waarheid te worden verstrekt.
Verstrekte ondersteuning dient uitsluitend te worden aangewend conform de aanvrage.